XVII ogólnopolski turniej motoryzacyjny

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie organizuje eliminacje do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, które odbędą się w dniu 20 kwietnia 2013 roku w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a.

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Turniej jest skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krakowa.

Turniej ten ma na celu:

  • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
  • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,
  • propagowanie i popularyzację wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
  • propagowanie sportów motorowych.

W Turnieju Motoryzacyjnym zawodnicy będą rywalizowali w następujących konkurencjach:

  • test  pisemny  (obejmuje  pytania  z  zakresu: przepisów ruchu drogowego, wiedzy  motoryzacyjnej,  techniki  kierowania  pojazdem,  pomocy  przed  lekarskiej),
  • jazda sprawnościowa samochodem,
  • jazda sprawnościowa motorowerem,
  • udzielanie pierwszej pomocy.

Regulamin i szczególowe informacje dostepne:

http://www.pzm.pl oraz    regulamin, karta zgłoszenia

 

 

WYNIKI MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO 2013

Nazwa szkoły

Ilość punktów

Zajęte  miejsce

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

 

          28

          I

Zespół Szkół Zawodowych Nr 18 w Krakowie

 

          33

         II

 Zespół Szkól Elektrycznych  Nr 1 w Krakowie

 

          35

         III

Zespół  Szkół  Nr 1 w Krakowie

 

          37

         IV

Zespół Szkół Mechanicznych  Nr 3 w Krakowie

 

          42

          V

Technikum Mechaniczne  nr 30 w Krakowie

 

          49

          VI

Informuję, że do eliminacji wojewódzkich przechodzi  jedna drużyna, która zajęła pierwsze miejsce tj.:

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR  1 IM. SZCZEPANA HUMBERTAW KRAKOWIE

Drużyna w składzie :        Konrad Sobczyk

                                      Damian Karcz

                                      Rafał Zagórski

Opiekun drużyny :           Robert Gaweł

 

Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego realizowany będzie w dniu 11 maja 2013 roku (sobota) w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33A.

W sprawie turnieju należy kontaktować się z; WRD KWP Kraków - asp. Joanna Biel - Radwańska  12 61 54 175

Zgłoszenie drużyn zaplanowano w godz. 08.30 - 09.00, a następnie po odprawie technicznej realizowane będą konkurencje zawodów:

-test z przepisów ruchu drogoergo - każdy zawodnik drużyny

-sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji - każdy zawodnik drużyny

-jazda sprawnościowa motorowerem – każdy zawodnik drużyny

-jazda sprawnościowa samochodem (talerzem Stewarta) - 1 wybrany zawodnik drużyny posiadający prawo jazdy kat. B

-przygotowanie pojazdu do jazdy – każdy zawodnik drużyny

-pierwsza pomoc przedmedyczna – każdy zawodnik drużyny

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z postanowieniami regulaminu Turnieju uczestnicy musza pamiętać , że:

- w eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie danej Szkoły i jej absolwenci w danym roku szkolnym

– zawodnicy powinni posiadać przy sobie legitymacje  szkolne

- od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych, wymagane są  stosowne
  uprawnienia do kierowania tymi pojazdami

- w czasie trwania Turnieju :

a) uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są  do podporządkowania się przepisom Regulaminu,
    Instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora

b) uczestnik startujący w próbie jazdy motorowerem, zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój
    (ochraniacze na łokcie i kolana), odpowiednie obuwie oraz kask ochronny

c) uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu pkt. a, b nie będą dopuszczeni
    do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem  przez drużynę  0 pkt.